icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Mimořádný zážitkový program k interaktivně edukativní výstavě Lidé odvedle

Mimořádný zážitkový program k interaktivně edukativní výstavě Lidé odvedle

Možná Vám téma života lidí s postižením nepřipadá dostatečně atraktivní a chcete se mu spíše vyhnout. Ráda bych Vás ale ujistila, že zážitek z výstavy Lidé odvedle není ani trochu depresivní, ale vzbuzuje spíše obdiv k lidem, kteří se se svými handicapy obdivuhodně vyrovnali. Inspirací pro výstavu se stal život Tonyho Gilese, který ač nevidomý a téměř neslyšící, procestoval sám více než 127 zemí světa včetně České republiky a to všechno úplně sám. Prý mu to tak víc vyhovuje. Že si to neumíte představit? Není divu. Přijďte si tedy sami vyzkoušet, jaké to je, sbalit se na cestu, když jste na vozíku, jak si vyprat nebo nakoupit, když nevidíte nebo jak si obstarat lístek na vlak, když nic neslyšíte…. Výstava Vám také ukáže, jak lidem s postižením můžete správně pomoci, a jestli o to vůbec stojí.

Na výstavu se můžete předem připravit, metodické materiály pro učitele jsou volně ke stažení zde
Na program ale můžete přijít i bez předchozí přípravy.

Doba trvání programu 1,5h.

Vstup na výstavu i edukační program je ZDARMA. 

I pro tuto výstavu platí zajištění izolace školní skupiny od veřejnosti - výstava bude po dobu Vaší přítomnosti pro veřejnost uzavřená. Tzn. že v místnosti budete pouze vy a lektor. Před a po Vaší návštěvě budou všechny dotykové plochy vydesinfikovány a místnost vyvětrána. Samozřejmostí jsou desinfekční prostředky u vstupu a roušky všech našich zaměstnanců. 

Prosím, pomozte nám zajistit bezpečný prostor:

Pro lepší představu o výstavě můžete shlédnout video a prohlédnout si fotografie z programu v příloze.

Program i výstava korespondují s těmito vzdělávacími oblastmi RVP:

Mateřské školy:

Dítě a jeho psychika
Dítě a jeho tělo
Dítě a společnost
Dítě a svět
Dítě a ten druhý  

1.st.ZŠ

Jazyk a kultura ( Český znakový jazyk, způsoby dorozumívání pro sluchově postižené)
Informační a telekomunikační technologie (alternativní formy komunikace pro zrakové, sluchové i tělesné postižení)
Člověk a jeho svět 
Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví 
Doplňující vzdělávací obory / Etická výchova, Osobnostní a sociální výchova

2.st. ZŠ

Jazyk a jazyková komunikace ( Český znakový jazyk, způsoby dorozumívání pro sluchově postižené) 
Informační a telekomunikační technologie (alternativní formy komunikace pro zrakové, sluchové i tělesné postižení) 
Člověk a společnost / Dějepis ( osobnosti s postižením), Výchova k občanství 
Umění a kultura / Hudební výchova (skladatelé se sluch. postižením), Výtvarná výchova ( nevidomá sochařka - medailonek, Monet – zrakové postižení) 
Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví 
Člověk a svět práce ( pracovní příležitosti pro lidi s postižením) 
Doplňující vzdělávací obory / Etická výchova, Filmová/audiovizuální výchova 
Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova

Jazyk a jazyková komunikace ( Český znakový jazyk, způsoby dorozumívání pro sluchově postižené) 
Informační a telekomunikační technologie (alternativní formy komunikace pro zrakové, sluchové i tělesné postižení) 
Člověk a společnost / Dějepis ( osobnosti s postižením), Výchova k občanství 
Člověk a příroda / Zeměpis, biologie 
Umění a kultura / Hudební výchova (skladatelé se sluch. postižením), Výtvarná výchova ( nevidomá sochařka - medailonek, Monet – zrakové postižení) 
Člověk a zdraví / Výchova ke zdraví 
Člověk a svět práce ( pracovní příležitosti pro lidi s postižením ) 
Doplňující vzdělávací obory / Etická výchova, Filmová/audiovizuální výchova 
Průřezová témata / Osobnostní a sociální výchova

DESATERO - proč výstavu Lidé odvedle navštívit
Upoutávka na výstavu

 

 lide odvedle 1