icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Dny evropského kulturního dědictví 2021

Dny evropského kulturního dědictví 2021

Západočeské muzeum v Plzni se v letošním roce již podruhé zapojuje do celoevropské akce nazvané Dny evropského dědictví (EHD), tentokráte s pěti památkovými objekty.
V Plzni jsou do akce zapojeny tři kulturní památky: Západočeské muzeum v Plzni – hlavní budova, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze – františkánský klášter a Muzeum loutek v Plzni – Městský dům č.p. 23.
V Rokycanech kulturní památka Městský dům, v níž sídlí Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a v Dobřívě národní kulturní památka Vodní hamr Dobřív.

Uvedené památkové objekty můžete navštívit za poloviční vstupné.

Akci na celostátní úrovni organizuje a garantuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Otevírací doba:
Hlavní budova Západočeského muzea v Plzni, Muzeum církevního umění plzeňské diecéze,
Muzeum loutek v Plzni: 10 - 18 hod.

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech: 8 - 12, 12.30 - 16 hod.

Vodní hamr Dobřív: 9 -17 hod.

Více viz https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2021/