icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Co je psáno, to je dáno

Co je psáno, to je dáno

Písmo provází lidstvo po celou jeho historii, protože teprve díky němu vystupují z šera prehistorie lidé, města či národy se svými jmény a osudy. Říká se: "Co je psáno, to je dáno". Písmo by ovšem nemohlo existovat bez psacích potřeb, zejména inkoustu, papíru či pergamenu a různých druhů per. Zvláštní pozornosti si zaslouží kalamáře. Výběr stovky kusů kalamářů ze soukromé sbírky přináší fascinující pohled do historie předmětu, který byl ve své době nepostradatelný. Málokterý užitkový předmět dosáhl takového množství materiálových, technických a uměleckých forem realizace, jež, kromě užitku, přinesly do obydlí mnoha lidí i krásu.

zážitkový program

 

 

co je psano