Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty
40 let ČSOP Rokycany

40 let ČSOP Rokycany

V roce 1982 byla v Rokycanech založena základní organizace ČSOP. Od roku 1989 je jejím předsedou Pavel Moulis, v Rokycanech známá a významná osobnost, zajišťující kromě činnosti ZO ČSOP i chod záchranné stanice živočichů. V rámci ČSOP pak organizuje přírodo-vlastivědné výlety, přírodovědné vycházky do okolí Rokycan, vede kroužek mladých ochránců, pořádá letní tábor, podzimní společenský ples, Den Země… Výstava má za cíl shrnout dosavadní bohatou činnost této organizace. Vystaveny budou fotografie z akcí, tábornické kroniky a řada dermoplastických preparátů z uhynulých pacientů záchranné stanice živočichů.

doprovodný program: neděle 4. 9. / 14 hod / vstupné 25 Kč
Povídání Pavla Moulise 
O historii vzniku ČSOP v Rokycanech, o činnosti záchranné stanice živočichů a o zajímavých situacích, které život ochranáře přírody přináší.

 

Média