icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Zemřel významný donátor ZČM

Zemřel významný donátor ZČM

zveřejněno 10. 1. 2022

Den před Štědrým dnem ve věku 82 let zemřel ve svém domě v Arizoně prof. dr. Bernd-Dietrich Erdtmann, jeden z největších donátorů Západočeského muzea v Plzni.

Tento německý paleontolog se narodil ve Wroclawi. Vystudoval v Německu, doktorát získal v Norsku, poté působil téměř dvacet let na univerzitách v USA, před dovršením důchodového věku učil ještě na univerzitách v Německu. V rámci řady projektů působil v Číně, Bolívii, Kanadě a dalších zemích. Svůj odborný zájem věnoval dlouhodobě graptolitům, důležité skupině staroprvohorních živočichů, které sbíral na svých cestách po celém světě. Během svého aktivního života se mu podařilo nashromáždit naprosto unikátní, průřezovou kolekci převážně spodno a střednoordovických graptolitů, která nemá ve světě obdoby. Po odchodu do důchodu ji věnoval Západočeskému muzeu. Díky tomuto rozšíření získala i plzeňská sbírka graptolitů celosvětový význam. Jako vyjádření díků a zároveň zachování odkazu tohoto významného donátora ponese podsbírka graptolitů získaných od prof. Erdtmanna jeho jméno.   


(zleva) prof. Erdtmann se svými studenty a stipendisty na exkurzi v Barrandienu v polovině 90. let 20. století; Petr Kraft (věnuje se graptolitům v ZČM a na UK), Jaroslav Kraft (bývalý pracovník rokycanského a plzeňského muzea, odborník na graptolity), Rainer Brocke (odborník na palynologii devonu působící ve Frankfurtu), Olaf Schmidt-Gündel (bývalý odborník na graptolity, v paleontologii nepokračuje), Thomas Servais (významný paleontolog a palynolog působící v Lille ve Francii) 

 

Erdtmann orez