icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Západočeské muzeum se aktivně zamýšlí nad tématem letošního svátku muzeí

Západočeské muzeum se aktivně zamýšlí nad tématem letošního svátku muzeí

zveřejněno 17. 5. 2021

Na základě usnesení Valného shromáždění ICOM je 18. květen již od roku 1977 věnován Mezinárodnímu dni muzeí (MDM). Dlouhých 44 let existence tohoto svátku světové i národní muzejní komunity vynikajícím způsobem zrcadlí vývoj role, kterou muzea chtěla a dnes hodlají zaujímat ve společnosti.

V prvních letech muzeím postačila pouhá existence mezinárodního dne – jednoduché příležitosti k tomu, aby prostě poukázala na to, že tu jsou. Od roku 1992 se muzea snaží ve svůj svátek promlouvat k veřejnosti prostřednictvím aktuálního společného tématu a od roku 2018 k tomu všemu ještě přidávají svoji podporu cílům udržitelného rozvoje OSN.

Muzea dnes stále více vykračují ze své tradiční niky, aby se etablovala v nových oblastech působnosti. Nechtějí již hovořit pouze o minulosti, jejich ambicí je působit jako vysoce angažované instituce promlouvající prostřednictvím svých sbírkových fondů, svých vědeckých výsledků a odborných i edukativních  kompetencí stále více k aktuálním otázkám naší současnosti i budoucnosti. Jak je tomu letos a jak se nad letošními výzvami MDM zamýšlí Západočeské muzeum?

ICOM zvolil pro letošek téma „ Budoucnost muzeí: Obnova a nové vize“ a přiřadil k němu témata vážící se ke čtyřem vybraným cílům udržitelného rozvoje OSN (kvalitní vzdělání, důstojná práce a ekonomický růst, udržitelná města a obce, klimatická opatření).

Důvod volby hlavního i doplňkového zaměření MDM  je více než zřejmý. Pandemie dopadla do všech oblastí života společnosti, muzejnictví nevyjímaje, a všechny se budou muset vyrovnat s tím, co vzala, i s tím, co přinesla.

Západočeské muzeum hodlá na výzvy letošního MDM i na blížící se postcovidovou etapu reagovat krokem, v němž se promítají jak jeho hlavní, tak dílčí témata.

Výzva ke spolupráci ZČM s veřejností formou dobrovolnické spolupráce  v oblasti kultury připomínání a v oblasti popularizace vědeckovýzkumné činnosti muzea v sobě nese záměr naplnit aktualizovanou vizi muzea formulovanou ještě před covidem i snahu po zacelení zásahů, které do působnosti muzea pandemie učinila. Najde se v ní akcent na budování komunity a nových partnerství, snaha využít pozitivní výsledky digitální lockdownové transformace, i zprostředkovaný přínos k naplnění cílů udržitelného rozvoje.

MDM je svátkem muzeí. Vžilo se, že ho muzejní instituce spojují s přípravou „dárků“ pro své publikum. Nyní samy, oslabené a poněkud znejistěné dlouhou ztichlostí svých výstavních sálů a hrozbou rozkolísání veřejných rozpočtů, jeden velký dárek očekávají – obnovený zájem veřejnosti o muzejní produkty a obětavou ochotu participovat na naplňování jejich poslání. Nejinak je tomu v případě ZČM, které je připraveno s vděčností přijmout obojí.

Připravila: Anna Matoušková, ZČM

 

IMD 2021 poster CZ