icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Výzva k participaci veřejnosti na naplňování vybraných cílů ZČM

Výzva k participaci veřejnosti na naplňování vybraných cílů ZČM

zveřejněno 17. 5. 2021

 

ZČM hledá dobrovolníky pro výkon dobrovolnické činnosti (převážně distanční) ve dvou oblastech:

  1. Kultura připomínání

První nabídka otevírá zajímavou příležitost pro všechny milovníky regionální historie z celého kraje a zároveň ty, kteří si uvědomují, že kulturní a historická paměť je nezbytným základem národní a všech územích identit, kteří vědí, že o historickou paměť je třeba systematicky a moudře pečovat, a kteří se již třeba přesvědčili, že bez pevných kořenů v minulosti, není ani dobrá přítomnost, ani nadějná budoucnost. Uvítali bychom distanční spolupráci při zpracování připomínek historických událostí a osobností týkajících se celého Plzeňského kraje. Předpokládáme, že spolupráce by mohla posílit nejen vlastní aktivity muzea v oblasti kultury připomínání, ale že povede také k oživení či přímo vzniku lokálních míst paměti.

  1. Propagace vědy a výzkumu Západočeského muzea v Plzni

Druhá nabídka spolupráce je určena pro nadané mladé lidi, vysokoškoláky a středoškoláky, které jednak přitahuje svět vědy a baví je poznání, a kteří si navíc rozumějí s moderními technologiemi, jejichž výstupy se uplatňují na sociálních sítích. Jednoduše řečeno, jde o nabídku pro všechny, pro které je vzorem kupříkladu taková osobnost, jakou je Daniel Stach. Je to výzva určená mladým lidem, kteří si uvědomují, jak je v dnešním světě důležitá popularizace vědy, aby se i laici orientovali v záplavě vědeckých i pseudovědeckých informací. Těm muzeum nabízí možnost aktivní účasti (distanční a osobní) na přípravě mediálních výstupů popularizujících vědecké aktivity, odehrávající se v deseti výzkumných oblastech, které v rámci své koncepce vědecké a výzkumné činností rozvíjí ZČM. Zkrátka nabízíme talentovaným mladým příležitost být jakýmsi muzejním Danielem Stachem.


Zaujala-li Vás naše výzva, ozvěte se, prosím, na mail: amatouskova@zcm. Budeme Vás kontaktovat a blíže Vás seznámíme v souladu s naším dobrovolnickým programem s obsahem, formou a podmínkami dobrovolnické spolupráce. Věříme, že naše případná spolupráce bude velkou pomocí pro muzeum, ale také vítaným přínosem pro Vás. Otevře se Vám svět velké muzejní instituce a ta Vám na oplátku nabídne svoji inspirující energii, kterou využijete ve svém životě i dalším studiu.

ilustrační obrázek (zdroj: Picpedia.org)