icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

zveřejněno 14. 12. 2020

Západočeské muzeum v Plzni s velkým smutkem a politováním oznamuje, že dne 13. 12. 2020 zemřel po těžké nemoci dlouholetý zaměstnanec muzea, výtvarník a restaurátor Jiří Špinka.

Jiří Špinka se narodil 21. 10. 1944 v Plzni. Pocházel ze živnostenské rodiny, a proto po dokončení základní školní docházky byl nucen vyučit se horníkem ve Zbůchu. Následně vystudoval v roce 1965 Střední průmyslovou školu báňskou v Kladně. Jeho niterním zaměřením však bylo výtvarné umění a tomu podřídil celý svůj další život. Cesta k umění však nebyla snadná. Po výkonu vojenské služby nastoupil do Krajského střediska státní památkové péče v Pardubicích. Při zaměstnání vystudoval v roce 1971 na Ústavu umělecké výroby obor umělecký pozlacovač, v letech 1971 – 1973 ve Scénografickém ústavu v Praze obor divadelní malíř a kašér a v letech 1972 – 1973 konzervátorský kurz při Moravském zemském muzeu v Brně. V roce 1976 se vrátil zpět do rodného města a nastoupil do konzervátorského oddělení Západočeského muzea v Plzni, kterému zůstal věrný až do svého odchodu do důchodu v roce 2020. Během svého více jak čtyřicetiletého působení v Západočeském muzeu v Plzni vystudoval v letech 1979 – 1985 Pedagogickou fakultu v Plzni, obor výtvarné umění. V letech 1990 – 2008 vedl oddělení restaurování a konzervace, včetně skupiny pro realizaci muzejních výstav a expozic. Během náročné restaurátorské práce se věnoval i vlastní volné umělecké tvorbě. Jeho doménou se stala kresba a především práce se dřevem. Mimořádného úspěchu dosáhl souborem kinetických reliéfů, které vystavoval v Čechách i zahraničí. Některé z nich jsou trvale vystaveny v expozici na zámku Červený Hrádek u Chomutova. Nemalých úspěchů dosáhl i v medailérství. Pro Západočeské muzeum v Plzni vytvořil řadu pamětních a příležitostných medailí a je autorem reliéfů na nových zvonech pro katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni. Své dílo prezentoval na samostatných i kolektivních výstavách v Čechách i zahraničí. Za svoji konzervátorskou práci získal již v roce 1986 ocenění ministra kultury ČR. Byl členem výtvarných regionálních i mezinárodních sdružení výtvarných umělců, členem Asociace restaurátorů ČR a od roku 1990 držitelem restaurátorské licence Ministerstva kultury ČR. Významně přispěl k záchraně hmotného kulturního dědictví ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Podílel se společně se svojí manželkou Vlastou na kulturním a společenském životě Plzeňska.

Jiří Špinka byl výborný kamarád, vtipný a veselý společník, vynikající restaurátor a umělec. Jeho odchod je pro nás velkou ztrátou. Jak osobně, tak profesně. Jeho dílo však s námi zůstává.

Čest jeho památce.