icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Smuteční oznámení

Smuteční oznámení

Divi

 Petr Rožmberský 

V úterý 1. října 2019 zemřel také dlouholetý spolupracovník
Západočeského muzea v Plzni, badatel, archeolog a historik,
pan Petr Rožmberský. 

Celý život zasvětil studiu středověku, především zaniklých
 
středověkých vesnic,hradů, tvrzí a drobných památek.
Byl autorem několika set odborných článků a monografií. 

Čest jeho památce!