icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Připomínáme si 90. výročí úmrtí Josefa Škorpila

Připomínáme si 90. výročí úmrtí Josefa Škorpila

zveřejněno 14. 3. 2021

V pondělí 15. března 2021 uplyne 90 let od úmrtí zakladatele a dlouholetého ředitele Západočeského uměleckoprůmyslového muzea v Plzni, architekta Josefa Škorpila. Díky jeho projektu z roku 1895 byla postavena nová, reprezentativní budova muzea, která dodnes patří k nejkrásnějším dominantám Plzně. Muzeum bylo postaveno v novorenesančním slohu s prvky secesní výzdoby, především v jeho interiérech.

Škorpilovy současníci ho hodnotili jako člověka přímého, muže nezdolné energie a pracovní vytrvalosti, který se svému povolání věnoval celou svou bytostí. Jeho pojetí expozic bylo na svou dobu velmi moderní. Za jeho ředitelování muzeum získalo mezinárodní věhlas. Díky jeho akvizičním schopnostem se podařilo pro muzeum získat sbírky užitého umění jak z Evropy, tak z Dálného Východu, včetně antického období. Tyto sbírky dodnes patří k nejvýznamnějším v celém středoevropském prostředí.

Nová expozice Umělecké řemeslo / Užité umění v rekonstruovaných prostorách Západočeského muzea v Plzni navazuje na původní Škorpilovu koncepci a chce být poctou jeho práci.

Josef Škorpil (rozsáhlý článek bývalého ředitele ZČM, PhDr. Františka Frýdy)

 

Původní Škorpilův návrh muzejní budovy z roku 1895 

skorpil navrh muzea

 

Josef Škorpil ve své pracovně 

skorpil pracovna

Původní interiéry muzea okolo roku 1913. Veškerý mobiliář (vitríny a další vybavení) navrhl rovněž Josef Škorpil

Kolorované diapozitivy z výstavby muzea