icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Opravený vodní hamr zahájil provoz

Opravený vodní hamr zahájil provoz

aktualizováno  11. 6. 2020

Znovuotevření

Od 9. června 2020 je možné znovu navštívit Vodní hamr Dobřív

Opravy a celkové restaurování strojního vybavení trvaly téměř 3 roky a byly provedeny nákladem více jak 15,5 milionu Kč.

Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dále pak Plzeňský kraj a Západočeské muzeum v Plzni.

Během oprav byly zjištěny zcela nové poznatky, které přispěly k prohloubení znalostí vývoje hamru a historie zpracování železa na Dobřívsku.

Vzhledem k dosud trvajícím protiepidemiologickým omezením je slavnostní otevření plánováno na 5. září 2020. Uskuteční se za přítomnosti odborné i široké veřejnosti, pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje a senátora Parlamentu ČR Ing. Vladislava Vilímce.

Průběh revitalizace na facebooku 


Reportáž

Reportáž můžete zhlédnout na tomto odkazu


Revitalizace hamru

IROP (integrovaný regionální operační program)

V květnu roku 2020 byla dokončena obnova havarijního stavu technického vybavení vodního hamru, jehož počátky spadají do 17. století, vybudování provozního zázemí kulturní památky a vytvoření doprovodné expozice k dějinám železářské výroby v Dobřívě.

Projekt revitalizace národní kulturní památky byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

IROP