icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Muzeum publikuje v prestižních vědeckých časopisech

Muzeum publikuje v prestižních vědeckých časopisech

zveřejněno 25. 3. 2021

Minulý týden (16. března 2021) vyšel v prestižním vědeckém časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS) článek, který se zabývá unikátní vymřelou rostlinou ze skupiny prvosemenných rostlin. Publikované poznatky významně mění pohled na jejich vývoj.
 
Autorem článku je profesor Jun Wang ze State Key Laboratory of Palaeobiology and Stratigraphy, Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences, který výzkum vedl. Spoluautorem článku je další člen vědeckého týmu, RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., vedoucí Centra Paleobiodiversity Západočeského muzea v Plzni.   

Anotace článku:
Noeggerathiales představují velmi záhadné rostliny, které na Zemi rostly během karbonu a permu. Ačkoli jejich rozmanitost a rozšíření jsou dobře známy, jejich systematická příslušnost zůstávala dlouhou dobu záhadná díky chybějícím informacím o jejich anatomii. Právě publikovaný článek detailně popisuje unikátní zkamenělinu nazvanou Paratingia wuhaia  náležející do řádu Noeggerathiales. Zkamenělina byla pohřbená v sopečném popelu po dobu 298 miliónů let a reprezentuje jednu rostlinu zachovalou v téměř celé podobě, včetně anatomie. Kombinace výtrusů (typické například pro plavuně) a nahosemenného typu dřeva (typické pro jehličnany) potvrzuje, že Paratingia, a tedy Noeggerathiales, jsou progymnospermy neboli prvosemenné rostliny. Doposud se vědci přikláněli k názoru, že prvosemenné rostliny se od devonu stávali méně hojnými, než zcela vymizely v karbonu. Publikované výsledky výzkumu ukazují, že skupina prvosemenných rosltin se v průběhu karbonu a permu naopak dramaticky vyvíjela, než vymizela v rámci permsko-triasového hromadného vymírání.
 
Celý článek v anglickém jazyce najdete zde.