icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
Centrum paleobiodiversity v Rokycanech

Centrum paleobiodiversity v Rokycanech

zveřejněno 1. 1.2019 

V roce 2018 došlo za výrazné finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu k významnému počinu.

Byl rekonstruován objekt bývalé školy pro potřeby depozitářů sbírek muzea a prezentačního a informačního Centra paleodiverzity sbírek Západočeského muzea v Plzni a sbírek Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, jako pobočky Západočeského muzea v Plzni.

Cílem tohoto Centra je shromažďovat informace z období paleozoika týkající se geologie, statigrafie, lokalit a taxonomie. Informační databáze tohoto Centra bude k dispozici vědcům z celého světa.