icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat
160. výročí narození Bedřicha Katzera

160. výročí narození Bedřicha Katzera

zveřejněno 7. 6. 2021

V sobotu 5. června uplynulo 160 let od narození významného geologa Bedřicha Katzera, který se narodil roku 1861 v Rokycanech, do rodiny učitele na místní reálné škole Antonína Katzera. Jeho otec se proslavil zejména objevem tzv. rokycanských kuliček u Oseka, které později zpracoval J. Barrande (ten po něm pojmenoval trilobita Ectillaenus katzeri, jako uznání za jeho přínos).

Studia započal na reálné škole v Kutné Hoře, poté studoval přírodní vědy a působil jako asistent na vysokém učení technickém v Praze (1883 – 87). V tomto období byl velmi produktivní, přispíval do novin (pseudonym Miroslav Skalák), a také publikoval několik výzkumných článků. Kvůli sporům s vědeckou obcí však opouští pražskou techniku. V r. 1890 získává doktorský titul na univerzitě Giessen v Německu, poté v letech 1892 – 95 působí na báňské akademii Leoben v Rakousku. V tomto období byl také velmi produktivní, zabýval se zkoumáním geologie a paleontologie Čech a publikoval svou nejvýznamnější knihu „Geologie von Böhmen“ (1892).

Následně přijímá pozici geologa a vedoucího přírodovědného oddělení brazilského Museu Paraense v Belému, a pracovní vztah uzavírá jako rakouský občan s brazilským státem Pará. S sebou přivezl i kvalitní geologické nástroje, kterými muzeum vybavil. V Brazílii setrval dva roky, po které se věnoval sestavování sbírek a průzkumným expedicím. Poté se navrací do Evropy, kde se usadil v Sarajevu, v dnešní Bosně a Hercegovině.

V Sarajevu působil od roku 1898 až do své smrti, získal zde významnou funkci zemského geologa a od roku 1900 i ředitele zemského muzea. Pod jeho vedením byly provedeny rozsáhlé geologické průzkumné a mapovací práce, jejichž výsledkem byl vůbec první komplexní výzkum a popis ložisek nerostných surovin v Bosně a Hercegovině (ty později sloužily k průmyslovému rozvoji země). Umírá 3. 2. 1925 v Sarajevu.

Bedřicha Katzera lze bez nadsázky považovat za jednoho z nejvýznamnějších českých geologů. Jeho složitá osobnost a spory s mnoha soudobými, mnohdy vlivnými geology, způsobily, že se v Čechách dostal na okraj odborné komunity a následně musel pod existenčním tlakem svoji vlast opustit. I když toužil po návratu, už se mu to nikdy nepovedlo a naprosto neprávem zde postupně upadl téměř v zapomnění.

Připravil: Petr Brož (oddělení historie a společenských věd)

 


 

Bedřich Katzer, geolog, narozen v Rokycanech 5. 6. 1861. Fotokopie portrétu. Ze sbírek MBH v Rokycanech (inv. č. 015875).

111 s vodoznakem UPRAVENE PARAMETRY

 

Cardita reginae (Oppenheim, 1908) – mořský mlž, žijící během eocénu (cca před 40 miliony let). Nález Bedřicha Katzera z roku 1906, lokalita Debelac Berg, Bosna a Hercegovina. Ze sbírek Zemského muzea Bosny a Hercegoviny v Sarajevu.

333 Cardita

 

Illyricocongeria bosniaca (Katzer, 1913) – sladkovodní mlž (slávička), žijící v miocénu (cca před 15 miliony let). Nález Bedřicha Katzera, lokalita Golo brdo ve městě Banja Luka, Bosna a Hercegovina. Ze sbírek Zemského muzea Bosny a Hercegoviny v Sarajevu.

444 Congeria

 

Bedřich Katzer (cca 25 let) – portrétní fotografie. Ze sbírek Fotoarchivu České geologické služby.

katzer 02