icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Těťál Ivo

  • Jméno, příjmení a titul: Ivo Těťál
  • Oddělení: Zoologické oddělení
  • Sídlo: Tylova 22, Plzeň
  • Pozice: entomolog – koleopterolog, preparátor bezobratlých
  • Specializace: entomolog

seznam entomologických publikací 

Brdička I. et  Těťál I. 1978: Carabus menetriesi Hum. (Coleoptera, Carabidae) v Krušných  horách – Zpr. Muz. Západočes.Kraje – Přír., Plzeň, 21: 73-74

Těťál I. 1978: Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) SPR Božídarské rašeliniště  – Zpr. Muz. Západočes.Kraje – Přír., Plzeň, 22: 83-92 

Těťál I. 1983: Střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) ze zemních pastí SPR Farské bažiny a SPR Podkovák. -  Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, 1: 9-14.

Těťál I. 1985: Vzácnější druhy střevlíkovitých brouků (Col., Carabidae) regionální sbírky entomologického oddělení Západočeského muzea v Plzni – Zpr. Muz. Západočes. Kraje – Přír., Plzeň, 30-31: 45-50

Těťál I. 1987: Soupis sbírek Západočeského muzea v Plzni : Coleoptera – Cerambycidae - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda, 64: 54pp 

Těťál I. 1987: Příspěvek k poznání střevlíčka Nebria salina Fairm. et. Lab. (Coleoptera, Carabidae) v západních Čechách - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, 4- 5 (1986-1987): 3-4

Těťál I. 1988: Nález střevlíka Nebria salina Fairm. (Coleoptera, Carabidae) u obce Kamenec na Rokycansku  – Zpr. Muz. Západočes.Kraje – Přír., Plzeň, 36-37: 91 

Němec F., Sofron J., Suchý J. et Těťál I. 1989: Dílčí výsledky inventarizačního průzkumu mokřadů u obce Stvolny (okres Plzeň-sever) – Zpr. Muz. Západočes. Kraje – Přír., Plzeň, 38-39: 43-60 

Benedikt S. et Těťál I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1988 - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň,  6-7 (1988-1989): 13-31 

Benedikt S. et Těťál I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok 1988 - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, 8: 19-40.

Benedikt S. et Těťál I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období -  Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series Carabidologica, 1: 7-39. 

Benedikt S. et Těťál I. 1992: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období - Zprav. Západočes. Poboč. Čs. Společ. Entomol., Plzeň, Series Carabidologica, 2: 15-30. 

Těťál I. 1992: Amara (Zezea) concinna Zimmermann, 1832 - in Faunistic Records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae  – Acta Entomol. Bohemoslov. 89: 391 

Těťál I. 1993: Příspěvek k poznání výskytu tesaříků (Col. Cerambycidae) v širším okolí Plzně – Erica, Plzeň, 2: 43-46 

Veselý P. et Těťál I. 1998: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z Čech, Moravy a Slovenska v letech 1992-96 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období – Klapalekiana 34 (1-2): 99-131. 

Veselý P., Resl K. et Těťál I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997 – 2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období – Klapalekiana, 38: 85-109.

Těťál I. 2010: Faunistické zprávy ze západních Čech – 3. [Faunistic records from western Bohemia – 3]. Západočeské entomologické listy, 1: 62-63. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 26-10-2010 

Cihlář V. & Těťál I. 2010: Inventarizační entomologický průzkum PR Rašeliniště u Polínek (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 29pp + přílohy 1-7 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Hradská I. & Těťál I. 2011: Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců – Erica, Plzeň, 18: 131-146

Cihlář V., Hradská I. & Těťál I. 2011: Inventarizační entomologický průzkum PR Žďár (Araneae, Coleoptera, Lepidoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 32pp + přílohy 1-8 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V., Hradská I. & Těťál I. 2011: Inventarizační entomologický průzkum PR Nový rybník (Araneae, Coleoptera, Lepidoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 36pp + přílohy 1-5 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V. & Těťál I. 2012: Inventarizační entomologický průzkum PP Lužany (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 26pp + přílohy 1-5 [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Těťál I. 2012: Brouci (Coleoptera) přírodní památky Hrádecká bahna – Erica, Plzeň, 19: 109-118

Těťál I. 2013: Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně [Beetles (Coleoptera) of the Nový rybník Nature Reserve near Plzeň]. – Západočeské entomologické listy, 4: 1-9. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 17-1-2013.

Cihlář V. & Těťál I. 2013: Inventarizační entomologický průzkum PR U rybníčků (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 35pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Bezděčka P. & Těťál I. 2013: Cardiocondyla elegans Emery, 1869 (Hymenoptera: Formicidae) – nový mravenec pro Slovensko – Folia faunistica Slovaca 18 (3): 339-342.

Dvořák L. & Těťál I. 2013: Škvoři (Dermaptera) vřesovišť  a jejich okolí v západních Čechách: výsledky monitoringu pomocí padacích pastí – Erica, Plzeň, 20: 141-150

Kejval Z. & Těťál I. 2013: První nálezy Pseudotomoderus  compressicollis (Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) na Slovensku) [The first records of Pseudotomoderus  compressicollis (Motschulsky, 1839) (Coleoptera: Anthicidae) from Slovakia]. – Západočeské entomologické listy, 4: 83-84. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 20-11-2013.

Těťál I. 2014: Nový nález vzácného parazitického mravence Myrmica hirsuta v západních Čechách (Hymenoptera, Formicidae) (New record of rare parasitic ant Myrmica hirsuta from western Bohemia (Hymenoptera, Formicidae)). – Západočeské entomologické listy, 5: 15–16. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-5-2014.

Týr V. & Těťál I. 2014: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 9. část. Carabidae [Beetles (Coleoptera) in the surroudings of Žihle. Part 9. Carabidae]. – Západočeské entomologické listy, 5: 91-110. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 16-9-2014.

Cihlář V. & Těťál I. 2014: Inventarizační entomologický průzkum PR Pod Volfštejnem (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 29 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Janák  J. & Těťál I. 2014: Faunistic records from the Czech Republic - 368 – Klapalekiana, 50: 249-250

Těťál I. 2015: Faunistické zprávy ze západních Čech – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae (Faunistic records from western Bohemia – 6. Coleoptera: Carabidae, Ptinidae). Západočeské       entomologické listy, 6: 4–6. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 24-3-2015.

Cihlář V. & Těťál I. 2015: Inventarizační entomologický průzkum PP Dolejší dráhy (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 33 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V. & Těťál I. 2016: Inventarizační entomologický průzkum PR Luňáky (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 35 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Těťál I. 2016: Faunistické zprávy ze západních Čech – 10. Coleoptera: Aderidae (Faunistic records from western Bohemia – 10. Coleoptera: Aderidae). Západočeské entomologické listy, 7: 46–47. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 21-12-2016.

Cihlář V. & Těťál I. 2017: Inventarizační entomologický průzkum PP Novoveská draha (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 27 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].

Cihlář V. & Těťál I. 2017: Inventarizační entomologický průzkum PP Vojovická draha (Lepidoptera, Coleoptera). Závěrečná zpráva -  Mscr. 31 pp [Deponováno Krajský úřad Plzeňského kraje].