Facebook instagram Youtube Spotify
Vyhledat
Vyhledat
facebook instagram youtube podcasty

Sborník č. 18/2006

Sborník č. 18/2006

- Korespondence Joachima Barranda ve sbírkách Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
- František Hering, zakladatel výroby jízdních kol v Rokycanech
- O zapomenutém rokycanském rodákovi Ferdinandu Šebánkovi
- Ing. František Veselý – slévárenský metalurg i historik
- Německé školství na Rokycansku
- Výsledky záchranného archeologického výzkumu městského opevnění v Rokycanech v roce 2005
- Doplněk k poznání protifašistického odboje a několik poznámek k otázkám rasové persekuce