icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Vilém Heckel 100

Vilém Heckel 100

katalog výstavy při příležitosti 100 let od narození fotografa Viléma Heckela / FORMANOVÁ, Markéta, Pavlína DOLEŽALOVÁ a Radovan KODERA. Plzeň: Západočeské muzeum, 2018. 51 stran : fotografie; 22 cm. ISBN 978-80-7247-147-8.

Výstava "Vilém Heckel 100" získala uměleckou cenu města Plzně za rok 2018

Katalog výstavy v první části shrnuje život Viléma Heckela od narození v Plzni v roce 1918 až po osudovou cestu do Peru. Díky nálezům dosud nezveřejněných fotografií v rodinných archivech rodiny, je životní příběh doprovázen působivými osobními fotografiemi. V další části katalogu dostal slovo Radovan Kodera, který se na dílo V. Heckela podíval jako fotograf a historik fotografie. Heckelovo dílo je veřejnosti známo pouze částečně. Rozsáhlý soubor reklamní a průmyslové fotografie zatím nebyl doceněn, i když v sobě nese vizuální podobu celé poloviny 20. století v té nejvyšší možné dokumentační hodnotě. Třetí textová část vznikala ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje. Pavlína Doležalová vytvořila kompletní soupis 31 monografií V. Heckela, více 130 publikací, kde byly použity Heckelovy fotografie, a dalších mnoha článků v časopisech. Nejrozsáhlejší částí katalogu je výběr z fotografií, které byly vystaveny v ZČM. Heckelova rozsáhlá tvorba obsahuje mnoho kapitol: průmyslové a reklamní fotografie, reportážní dokumentaci, krajinné fotografie celého Československa a fotografické záznamy vysokohorských expedic. Mimořádný talent, jasný cíl, oddanost a láska k přírodě, pracovitost, fyzická kondice a společenská povaha, to vše jsou skutečnosti, díky nimž se Vilému Heckelovi podařilo zařadit se mezi nejuznávanější fotografy hor a krajiny. Výběr fotografií byl náročný, protože Heckel vytvořil soubor více než 60 000 negativů či diapozitivů.

 

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy