icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

Umělecké řemeslo Blízkého východu ve sbírce Západočeského muzea v Plzni

Jindřich Mleziva – 1. vyd. – Plzeň: Západočeské muzeum, 2017 – 133 s., 1 CD – ISBN 978-80-7247-141-6 (brož.)

Kniha představuje sbírku uměleckého řemesla zemí Blízkého východu, která vznikala od založení muzea ve 2. polovině 19. století. Díky raným akvizičním aktivitám se podařilo vytvořit významnou sbírku, jejíž hodnota s časem dále roste. Celobarevná publikace představuje nejvýznamnější předměty v tištěné podobě a celá sbírka čítající více než 500 položek je k dispozici formou elektronického katalogu na přiloženém CD. Předměty jsou rozděleny dle materiálů, doprovázeny základními informacemi, krátkým komentářem a barevnými fotografiemi. Většina předmětů nebyla dosud publikována nebo vystavována. Publikace je v českém jazyce s anglickým resumé.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy