icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : keramická škola v Bechyni 1884 – 1948

Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : keramická škola v Bechyni 1884 – 1948

Lenka Merglová Pánková – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015 – 230 s. : il. ; 28 cm – ISBN 978-80-7247-114-0 (brož.)

Bechyňská škola ke svému jubileu (2014) dostala reprezentativní zpracování období své historie, jež jsme si uvykli vnímat jako zlatou éru českého užitého umění. Široká obec sběratelů a milovníků keramiky ocení přehledně vypracovaný katalog keramických prací, čítající přes 180 položek s kvalitní fotodokumentací, chronologickou tabulkou značek i soupisem pedagogů a žáků ze sledovaného období.

Recenze v Českém časopise historickém Akademie věd ČR, 4/2016 (PhDr. Jiří Fronek, Uměleckoprůmyslové museum v Praze)

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy