icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Svět středověkých her

Svět středověkých her

Aleš Hoch (ed). 1. vyd. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni ; Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2020. 157 stran : ilustrace ; 31 cm. ISBN 978-80-7247-164-5 (váz.).

V rámci katalogu stejnojmenné výstavy jsou obrazovou a textovou formou prezentovány originální artefakty, které sloužily k hrám a zábavě v období od 12. do 16. století. Předměty pocházejí z českých, moravských a slezských archeologických lokalit a tvoří základní průřez toho, co tato specifická skupina hmotné kultury obsahuje. Katalog doplňuje komentovaná část s texty a bohatými obrazovými přílohami, přibližující jednotlivé středověké hry a formy zábav z hlediska jejich historie, vývoje, pravidel a dokladů výskytu u nás i v jiných evropských zemích.

 

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy