icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni

Soupis tisků 17. století Západočeského muzea v Plzni

Lenka Bendová. 1. vyd. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2019. xx, 366 stran : ilustrace ; 26 cm. ISBN 978-80-7247-161-4 (váz.) (Fontes bibliothecarum Musei Plznensis ; volumen 5).

Soupis představuje tisky 17. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni v edici Fontes bibliothecarum Musei Plznensis. Kniha přináší podrobné záznamy 261 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis s individuálními znaky exempláře, jako jsou typografie, výzdoba, ilustrace, knižní vazba, provenience. V úvodu je uvedena provenienční skladba se zřetelem na akvizici a obsahová charakteristika fondu. V ediční poznámce je popsána metodika, jakou byl fond zpracován. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje sedm rejstříků (rejstřík provenience, abecední, místní a chronologický rejstřík nakladatelů, tiskařů, faktorů a knihkupců, rejstřík signetů, rejstřík umělců a rejstřík osobních jmen), seznam digitalizovaných tisků, konkordance a soupis pramenů. Text je doplněn 40 barevnými obrazovými přílohami. Publikace zpřístupňuje badatelské i laické veřejnosti další zajímavou část tohoto cenného historického knižního fondu.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy