icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni

Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni

Josef Hejnic et al. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeské muzeum, 2013. - xxvii, 326 s. : 48 obr. tab.; 26 cm - ISBN 987-80-7247-096-9 - váz.

Soupis představuje tisky 16. století ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. Kniha přináší podrobné záznamy 164 tisků zohledňujících bibliografický a knihovědný popis. V úvodní stati autor popisuje vznik a historii sbírky se zřetelem na akvizici. Další studie Plzeň a dědictví gotické vzdělanosti ozřejmuje historický kontext. Poté následuje vlastní soupis, který je pro snazší orientaci opatřen pomocným aparátem, jenž obsahuje 9 rejstříků, seznam digitalizovaných tisků, konkordance a soupis pramenů. Následuje 48 barevných obrazových příloh.  

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy