icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni

Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni

LINDA, Jaromír, ed. Soupis rukopisů Západočeského muzea v Plzni = Catalogus manuscriptorum quae in Museo Bohemiae occidentalis Plznea asservantur. 1. vydání. V Plzni: Západočeské muzeum, 2004. 216 stran. Fontes bibliothecarum Musei Plznensis; volumen 2. ISBN 80-7247-014-0.

Kniha přináší podrobný popis 116 rukopisů ze sbírek knihovny Západočeského muzea v Plzni. V úvodní stati autor popisuje vznik a historii sbírky. Za vlastní soupis je zařazeno 51 barevných fotografií. Připojen je bohatý pomocný aparát, který obsahuje 19 rejstříků, konkordance a soupis pramenů, literatury i edic.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy