icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni

Soupis bibliofilií a vzácných tisků Západočeského muzea v Plzni

sestavil Ila Šedo ; fotografie Ivana Michnerová ; úprava fotografií Miroslav Hakr ; technický redaktor David Jůna – 1. vyd. – Plzeň: Západočeské muzeum, 2018 – xlvii, 460 stran : ilustrace ; 26 cm– ISBN 978-80-7247-141-6 (váz.) – (Fontes bibliothecarum Musei Plznensis ; volumen 4)

Soupis představuje veřejnosti sbírku, reprezentující snahu o zachycení vývoje knižní kultury v českých zemích. Pozornost je věnována nejen bibliofilským tisků, ale i vzácným či unikátním vydáním, zajímavým úpravám, knižním vazbám a dalším prvkům knižní kultury. Soupis je doplněn studií, sledující proměny a směřování tohoto opomíjeného kulturního proudu. Ve studii je konfrontován vývoj plzeňského umění s celorepublikovým. Soupis je doplněn bohatým pomocným aparátem a literaturou. 14 rejstříků usnadňuje uživatelům práci se soupisem.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy