icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Sborník Suppl. Příroda č. 2/2000

Sborník Suppl. Příroda č. 2/2000

- Lichenologické sbírky Muzea Dr. Bohuslava Horáka s ohledem na území Brd
- Průzkum dřevinné zeleně a návrh úpravy zeleně na návsi v Medovém Újezdě
- Inventarizace dřevinné zeleně v obci Těně

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy