icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Sborník Suppl. Historie č. 9/2000

Sborník Suppl. Historie č. 9/2000

Regionální výzkum a jeho využití v praxi
- Materiály z konference konané v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech dne 26. – 27.8.2000

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy