Vyhledat
Vyhledat

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století / Milan Metlička a kol. – Vyd. 1. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015. – 167 s. : il., mapy – ISBN 978-80-7247-123-2 (brož.)