icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století / Milan Metlička a kol. – Vyd. 1. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015. – 167 s. : il., mapy – ISBN 978-80-7247-123-2 (brož.)

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz