icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

Pravěk a raný středověk jihozápadních Čech

katalog expozice Pohledy do minulosti Plzeňského kraje : archeologie od počátku do 10. století / Milan Metlička a kol. – Vyd. 1. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015. – 167 s. : il., mapy – ISBN 978-80-7247-123-2 (brož.)

Katalog stálé expozice v budově muzea seznamující vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení na území Plzeňského kraje. V chronologicky řazených kapitolách jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých období, na které navazují doklady osídlení v jihozápadních Čechách, zdejší nejvýznamnější lokality, objevy a nálezy. Katalog je bohatě vybaven obrazovými přílohami, mapkami, fotografiemi z terénních archeologických výzkumů i množstvím archeologických nálezů dokládajících zručnost našich dávných předků od nejstarších dokladů osídlení v paleolitu po raný středověk.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy