icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Plzeňské pohledy a veduty čtyř století : 1500 - 1900

Plzeňské pohledy a veduty čtyř století : 1500 - 1900

Jan Mergl - Plzeň : ZČM, 1995. - 56 s., bar. a čb. fot. : obr., res.něm., angl., lit. - ISBN 80-85125-76-5

Publikace sleduje vývoj historických zobrazení města Plzně od prvních kreseb a renesančních nástěnných maleb po litografické tisky 19. století. Dosud jediný soupis vedut a pohledů na město hodnotí jednotlivé kresby, malby a tisky nejen se zřetelem k jejich dokumentární hodnotě vypovídající o měnícím se vzhledu Plzně a její architektury, ale i z hlediska jejich výtvarné a umělecké úrovně.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy