icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Od špitálu ke galerii : archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni

Od špitálu ke galerii : archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni

Veronika Dudková, Jiří Orna (edd.), [obálka Martina Šmejdová ; grafická úprava a sazba Pavel Bárta] – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015. – 133 s. : il. – ISBN 978-80-7247-113-3 (brož.)

Publikace nastiňuje stavební a historický vývoj lokality U Zvonu v období od počátku 14. století do současnosti. K aktuálnímu poznání tohoto vývoje přispěly zejména záchranné archeologické výzkumy realizované Západočeským muzeem v Plzni v letech 2010 – 2014. Největší pozornost je věnována špitálnímu areálu, jehož existence je zde doložena od roku 1320 do počátku třicetileté války. Prezentován je také odkryv novověkého pohřebiště s řadou dochovaných hrobových inventářů. Součástí publikace jsou i kapitoly věnované antropologickému rozboru zkoumaného pohřebního areálu, rozboru barokních devocionálií a pohledu památkové péče na tuto lokalitu.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy