icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Od špitálu ke galerii : archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni

Od špitálu ke galerii : archeologické poznání vývoje lokality „U Zvonu“ v Plzni

Veronika Dudková, Jiří Orna (edd.), [obálka Martina Šmejdová ; grafická úprava a sazba Pavel Bárta] – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015. – 133 s. : il. – ISBN 978-80-7247-113-3 (brož.)