icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Nové české depoty 1 + 2

Nové české depoty 1 + 2

autoři: Ondřej Chvojka, Luboš Jiráň, Milan Metlička a kolektiv, 1. a 2. díl

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čechy, objevených do konce roku 2013 a předaných do muzejních sbírek. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a které významně doplňují starší syntézy českých depotů. Všechny tyto nové nálezy jsou v knize podrobně popsány, analyzovány a rovněž kompletně vyobrazeny. Vedle archeologického vyhodnocení jsou v knize zařazeny i kapitoly o chemických analýzách kovových artefaktů z depotů a o archeobotanických analýzách. Zakoupit lze pouze oba díly najednou za cenu 650 Kč.

  

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy