icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Lidová zbožnost na Plzeňsku

Lidová zbožnost na Plzeňsku

Text Luděk Krčmář ; výběr a popis obrazové dokumentace Michal Chmelenský – Plzeň: Západočeské muzeum, 2017 – 102 s., 19 obr. příl. : il. . ISBN 978-80-7247-139-3 (brož.)

Tříjazyčná publikace vznikla jako katalog ke stejnojmenné výstavě. Představuje především lidové zvyky na Plzeňsku v kontextu liturgického roku. Pro komplexní představení lidové zbožnosti zmiňuje i nejvýznamnější poutní místa poutníků z Plzeňska, lidovou víru v moc posvátných předmětů, votivní předměty, patrony či svatý kout. Publikace je doplněna o výběrovou obrazovou přílohu předmětů lidové zbožnosti ze sbírek Západočeského muzea v Plzni

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy