icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Hledání zmizelého : archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku

Hledání zmizelého : archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku

(katalog) Veronika Dudková, Jiří Orna, Pavel Vařeka a kol. – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2008. – 88 s. : il.; 30 cm – ISBN 978-80-7247-60-0 - brož.

Publikace je katalogem výstavy, kterou připravili odborníci Západočeského muzea v Plzni a Katedry archeologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Stejně jako výstava také katalog ukazuje výsledky archeologických průzkumů zaniklých vesnic provedených výše uvedenými institucemi.

Kromě prezentace jednotlivých výzkumů zaniklých vesnic je na základě archeologických nálezů, ikonografických pramenů a etnografických analogií prezentován svět středověkého člověka žijícího na vesnici – jak bydlel, co jedl, jak se oblékal, jak si zajišťoval obživu, co ho obklopovalo, čeho se bál, čím se bavil a jaké měl povinnosti. Popsán je také proces zanikání středověkých vesnic, změny u raně novověkých vesnic a formování dnešní kulturní krajiny.

 

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy