icon facebook instagram icon
Vyhledat
Vyhledat

Flóra a vegetace města Plzně

Flóra a vegetace města Plzně

Jaromír Sofron, Jaroslava Nesvadbová (ed.) – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 1997. – 200 s. : 39 il., 38 barev.+3 čb. fotogr., 24 tab.; 30cm – ISBN 80-85125-86-3

Nezvykle komplexně pojatá kniha, významná pro všechny zájemce o přírodu Plzně. Jádrem této publikace je soupis všech druhů cévnatých rostlin a jejich lokalit na území města Plzně, včetně odkazů na historické údaje. Podobně jsou řešeny seznamy lišejníků a mechorostů. Neméně cenné jsou kapitoly o plzeňských parcích a jejich dřevinách, o rostlinných společenstvech a o ochraně přírody. Významnou pomůckou je seznam pomístních jmen, rejstřík českých jmen rostlin a obsáhlá botanická bibliografie.

    • Plzeňský kraj
    • Visit Plzeň
    • Český rozhlas Plzeň
    • tripadvisor.cz
    • Kudy z nudy