Vyhledat
Vyhledat

Evropské přesahy muzejní edukace Plzeň 2015

sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia 28. – 29. 4. 2015, Plzeň / editorka Denisa Brejchová – 1. vyd. – Plzeň : Západočeské muzeum, 2015 – 94 s. : il. ; 25 cm – ISBN 978-80-7247-116-4 (brož.) – neprodejné