Obrázek

Click on a picture of the subject you are interested in. Vitrine 79

Obrázek

UMP 758Obrázek neexistujeStamnion Provenience i naleziště: Panti ... UMP 762Obrázek neexistujeAmforiska Kampánie, Itálie, 1. století ...
UMP 764Obrázek neexistujeBalzamárium Kampánie, Itálie, 1. stolet ... UMP 769Obrázek neexistujeStamnion Kampánie, Itálie, 1. - 2. stol ...
UMP 770Obrázek neexistujeAmforiska Kampánie, Itálie, 1. století ... UMP 773Obrázek neexistujeČíše Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 776Obrázek neexistujeBalzamárium Porýní, 2. - 4. století Na ... UMP 777Obrázek neexistujeBalzamárium Kampánie, Itálie, 1. - 2. s ...
UMP 778Obrázek neexistujeBalzamárium Kampánie, Itálie, 1. stolet ... UMP 781Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 783Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 784Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 786Obrázek neexistujeBalzamárium Porýní, 2. - 4. století Na ... UMP 789Obrázek neexistujeMiska Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 792Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 794Obrázek neexistujeBalzamárium Porýní, 2. - 4. století Na ...
UMP 799Obrázek neexistujeKonvice Provenience i naleziště: Pantik ... UMP 805Obrázek neexistujeBalzamárium Porýní, 2. - 4. století Na ...
UMP 814Obrázek neexistujeBalzamárium Provenience i naleziště: Pa ... UMP 817Obrázek neexistujePohár Provenience i naleziště: Pantikap ...
UMP 819Obrázek neexistujeLáhev Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 820Obrázek neexistujeBalzamárium Kampánie, Itálie, 1. - 2. s ...
UMP 897Obrázek neexistujeFragment misky Porýní, 2. století Nale ... UMP 929Obrázek neexistujeLáhev Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 933Obrázek neexistujeMiska Provenience i naleziště: Pantikap ... UMP 937Obrázek neexistujeOinochoe Provenience i naleziště: Panti ...
UMP 938Obrázek neexistujeBalzamárium Provenience i naleziště: Pa ... UMP 939Obrázek neexistujeOinochoe Provenience i naleziště: Panti ...
UMP 941Obrázek neexistujeLahvička Porýní, 2. - 4. století Nalez ... UMP 942Obrázek neexistujeBalzamárium Porýní, 2. - 4. století Na ...
UMP 944Obrázek neexistujeKonvice Provenience i naleziště: Pantik ... UMP 946Obrázek neexistujeInfundibulum (dětská lahvička k sání) K ...
UMP 947Obrázek neexistujeStamnion Provenience i naleziště: Panti ... UMP 951Obrázek neexistujeAmforiska Kampánie, Itálie, 1. století ...
UMP 954Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 955Obrázek neexistujeAryballos Porýní, 2. - 4. století Nale ...
UMP 956Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 958Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 959Obrázek neexistujeLáhev Porýní, 2. - 4. století Nalezišt ... UMP 960Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ...
UMP 963Obrázek neexistujePohár Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 965Obrázek neexistujeBalzamárium Kampánie, Itálie, 1. stolet ...
UMP 969Obrázek neexistujeBalzamárium Provenience i naleziště: Pa ... UMP 971Obrázek neexistujeStamnion Porýní, 2. - 4. století Nalez ...
UMP 973Obrázek neexistujeLáhev Kampánie, Itálie, 1. - 2. století ... UMP 976Obrázek neexistujeKonvice Provenience i naleziště: Pantik ...
UMP 981Obrázek neexistujeInfundibulum (dětská lahvička k sání) K ... UMP 984Obrázek neexistujeKonvice Provenience i naleziště: Pantik ...
UMP 986Obrázek neexistujeStamnion Porýní, 2. - 4. století Nalez ... UMP 988Obrázek neexistujeKonvice Kampánie, Itálie, 1. - 2. stole ...
UMP 991Obrázek neexistujeBalzamárium Porýní, 2. - 4. století F ...