Obrázek

Klepněte na obrázek, který Vás zajímá.

Obrázek

Významné osobnosti – kdo si předměty vymýšlí- okruh představuje osobnosti a výrobce, kteří zásadním způsobem - řemeslnými postupy, návrhy či podnikatelsky - ovlivnily vývoj uměleckořemeslné tvorby a užitého umění.