Obrázek

Klepněte na obrázek, který Vás zajímá.

Obrázek

Funkce a tvar – k čemu předměty slouží - okruh sleduje vztah mezi funkcí předmětu a jeho tvarem, rozdíl mezi užitkovým a dekorativním, poukazuje na možnosti, které přinášejí tradiční přístupy a nové designerské řešení či do jaké míry je poskytován prostor pro dekorativní složku,