HISTORIE UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH SBÍREK A EXPOZICE

 

 

IDEA ZALOŽIT V KULTURNĚ A PRŮMYSLOVĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ PLZNI MUZEJNÍ ÚSTAV, KTERÝ BY SHROMAŽĎOVAL A VEŘEJNOSTI PŘEDKLÁDAL ARCHELOGICKÉ A HISTORICKÉ PAMÁTKY, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY, NÝBRŽ I DOKLADY O PŘÍRODĚ A PRŮMYSLOVÉ ČINNOSTI V PLZNI A ZÁPADNÍCH ČECHÁCH, SE OPAKOVANĚ OBJEVOVALA JIŽ OD KONCE ČTYŘICÁTÝCH LET.

 

1878

Spolek přátel literatury a vědy české podává návrh na založení muzea, 8. listopadu obecním zastupitelstvem odsouhlaseno zřízení Obecního muzea pro město Plzeň a západní Čechy

1880

24. července otevřena první muzejní expozice v pěti přízemních místnostech C. k. německého gymnazia v bývalém klášteře sv. Anny

 

1886

ustanovena komise pro vznik samostatného průmyslového muzea

1888

rozdělením Městského musea a jeho sbírek vznikají dva na sobě nezávislé ústavy:
Městské museum historicko-archeologické a přírodnické
a Městské průmyslové museum pro západní čásť království českého v Plzni

1888

Ředitelem Městského průmyslového musea jmenován architekt Josef Škorpil

1889

Josef Škorpil nakupuje do muzejních sbírek keramiku a sklo na Světové výstavě v Paříži

1891

na Jubilejní zemské výstavě v Praze zakoupeny do sbírek reprezentativní ukázky českého skla a kamenořezby

1893

architekt Josef Škorpil vypracovává první plány nové muzejní budovy

 

1897

plzeňským stavitelem Eduardem Krohem zahájena stavba muzejní budovy podle Škorpilova projektu

1900

na Světové výstavě v Paříži zakoupena francouzská, americká a nizozemská keramika

1901

dokončena novostavba muzejní budovy, začíná stěhování sbírek

1901

povoleno používat název Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum císaře a krále Františka Josefa I.

1906

otevřena dočasná expozice v 1. patře budovy

1908

začíná výroba speciálních výstavních vitrin podle návrhu ředitele Josefa Škorpila

1913

otevřena nová stálá expozice uměleckého průmyslu

1923

ředitelem muzea jmenován klasický archeolog Jindřich Čadík

1925

uměleckoprůmyslové sbírky systematicky rozšiřovány nákupy soudobé keramiky

1943

muzeum pod německou správou, částečně zrušena expozice a provedla přesuny sbírek
mezi jednotlivými muzejními budovami

1948

plzeňské muzejní isnstituce - Uměleckoprůmyslové muzeum, Historické muzeum a Národopisné muzeum Plzeňska - sloučeny do jediného ústavu s názvem Západočeské muzeum v Plzni

1953

fond obrazů a plastik z uměleckoprůmyslových sbírek rozdělen mezi Západočeské muzeum a nově vznikající Západočeskou galerii

1961

polovina uměleckoprůmyslové expozice zrušena, ustupuje stálé instalaci oddělení dělnického hnutí Plzeňska

1982

zbývající část uměleckoprůmyslové expozice z důvodu havarijního stavu muzejní budovy uzavřena a postupně zcela zrušena a vystěhována

1985

začátek rekonstrukce muzejní budovy, uměleckoprůmyslové sbírky provizorně uloženy a v následujících letech několikrát přestěhovány

1998

dokončena oprava budovy Západočeského muzea, probíhá restaurování historických vitrín

1912

začátek přípravných prací na nové expozice uměleckoprůmyslového oddělení

2017

otevřena stálá expozice Umělecké řemeslo / Užité umění