Obrázek

Klepněte na okruh, který Vás zajímá.

Obrázek

Odkaz Okruh Popis
Červená

předměty označeny červeným symbolem

Doba a styl v uměleckém řemesle – jak předměty vypadají - okruh provází uměleckořemeslnou tvorbou z pohledu stylovýchproměn v během časových a slohových období, přestavuje a přibližuje typické příklady dekoru a tvaru

Modrá

předměty označeny modrým symbolem.

Techniky tvarování a zdobení – z čeho a jak předměty vznikají - okruh seznamuje na vybraných příkladech s běžnými i zvláštními materiály a základními i speciálními řemeslnými postupy používanými při jejich zpracování

Zelená

předměty označeny zeleným symbolem

Funkce a tvar – k čemu předměty slouží - okruh sleduje vztah mezi funkcí předmětu a jeho tvarem, rozdíl mezi užitkovým a dekorativním, poukazuje na možnosti, které přinášejí tradiční přístupy a nové designerské řešení či do jaké míry je poskytován prostor pro dekorativní složku

Hnědá

předměty označeny hnědým symbolem

Významné osobnosti – kdo si předměty vymýšlí - okruh představuje osobnosti a výrobce, kteří zásadním způsobem - řemeslnými postupy, návrhy či podnikatelsky - ovlivnily vývoj uměleckořemeslné tvorby a užitého umění .